X-Men (1963) # 49 CBCS 4.5 VG+

$400.00
  • X-Men (1963) # 49 CBCS 4.5 VG+
  • X-Men (1963) # 49 CBCS 4.5 VG+
  • X-Men (1963) # 49 CBCS 4.5 VG+

X-Men (1963) # 49 CBCS 4.5 VG+

$400.00

The First Appearance of Polaris & Mesmero

Off-White/White Pages